VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Een nieuw onderzoek staaft de pedagogische keuzes van CLL Gepubliceerd op 09/02/2011 in Adultes, Business, Kids & Teens, Corporate

Dit nieuwsbericht werd meer dan 3 maanden geleden gepubliceerd. Het is mogelijk dat de genoemde cursussen en/of promoties nu afgelopen zijn.

Een onderzoek van 6 jaar onderlijnt de sleutelelementen van taalonderwijs van hoogstaande kwaliteit.

Dany Etienne is assistent aan de UCL en onderwijst Engels en Duits in het middelbaar onderwijs. Hij zal morgen zijn doctoraatsthesis verdedigen. De besluiten van de thesis werden vandaag reeds uitgebreid voorgesteld door de pers.

Dany Etienne identificeert het volgende als essentiële elementen voor kwaliteitsvolle taalcursussen:

  • Duidelijke en welomlijnde programma's en doelstellingen, gebaseerd op prioritaire vaardigheden -deelname aan een discussie, het nieuws begrijpen- en overeenkomstig de niveaus van het Europees referentieraamwerk;
  • aangepast multimediamateriaal ;
  • groepen van een aangepast aantal deelnemers voor een goede interactie.

Deze elementen maken reeds jarenlang deel uit van het pedagogisch beleid van CLL: programma's in functie van de behoeften van elke doelgroep, uitstekend uitgeruste klassen en kleine groepjes zodat iedereen de kans krijgt om zich uit te drukken!

CLL - approche pédagogique