VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

My Personal Language Coach®

Een exclusief persoonlijk begeleidingsprogramma om u naar uw beste praktische taalniveau in uw professionele leven te begeleiden.

Een gepersonaliseerde training om de taalvaardigheden van leidinggevenden en directie te verbeteren

Dit programma is bestemd voor personen die regelmatig de doeltaal praktisch gebruiken en die snel hun hoogste niveau van communicatieve vaardigheden willen bereiken in het kader van hun zakelijke activiteiten.

Na een analyse van de huidige taalvaardigheden van de deelnemers, wijst de coach op de sterktes en zwaktes in de taal en zal de coach, door middel van luistertechnieken en door vragen te stellen, de deelnemer een beter beeld geven van de talige doelstellingen die bereikt moeten worden.

De klant en de coach bepalen daarna samen de middelen en de bronnen die gebruikt kunnen worden en het actieplan van de taalcoaching.

Met rollenspellen en realistische situatieschetsen helpt de taalcoach de deelnemer nieuwe pragmatische vaardigheden te verwerven om hem zo nog efficiënter te helpen worden in zijn huidige en toekomstige professionele activiteiten.

Indien nodig en gewenst, kan de coach de deelnemer ook begeleiden tijdens professionele activiteiten door een interventie in de doeltaal voor te bereiden of door feedback te geven en het actieplan van de taalbegeleiding te verbeteren.

De resultaten van de coaching worden gemeten door te kijken naar de professionele taken die in de doeltaal worden uitgevoerd in het kader van de dagelijkse activiteiten van de deelnemer en niet in vergelijking met de standaard talenkennis (volgens het Europees Referentiekader).

Aan het einde van de coaching stelt de taalcoach een resultatenrapport op en stelt hij een taalactieplan voor.

Taalcoaching voor een verbetering van de vaardigheden

Wat zijn “vaardigheden”

Een vaardigheid staat altijd in een context

In opleidingen voor volwassen zijn de omgeving, de verworvenheden, de projecten en de interessegebieden van de deelnemers de aanknopingspunten voor hun opleidingsaanpak.

Een vaardigheid is multidimensionaal

Het trainen van een vaardigheid vaagt de ontwikkeling van hulpmiddelen (kennis, bevoegdheden, percepties, houdingen, …) gelinkt aan de grote aspecten van menselijk gedrag: intellectueel, fysiek, psychologisch. Een vaardigheid integreert een geheel aan opleidingen.

Een vaardigheid wordt gedefinieerd in verhouding tot een standaard, een grens die op voorhand gekend is

Het verwachte beheersingsniveau wordt op voorhand vastgelegd en bestaat uit een geheel van criteria waarmee de deelnemer zijn vaardigheid kan aantonen.

Een vaardigheid is een potentiële actie en voortgang

Dit kenmerk van het concept “vaardigheid” leidt tot de aanname van een opvatting van leren die goed samengaat met de principes van het constructivistisch kader (gebaseerd op de progressieve opbouw van concepten, bevoegdheden, houdingen, …).

BRON: OVERHEID VAN QUEBEC – MINISTERIE VAN ONDERWIJS, 2002-02-01190

Talen
  • Engels, Frans, Nederlands
  • Spaans, Duits, Italiaans, Portugees en wereldtalen op aanvraag
Niveaus

Alle niveaus

Plaats

De individuele lessen vinden plaats in uw kantoren of in onze centra.

Uurrooster

Te bepalen.

Aantal uren

Te bepalen.

Prijzen van de opleidingen

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor een gepersonaliseerde offerte:

CLL Business – 02 761 74 77
devis@cll.ucl.ac.be