VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Het kwaliteitsbeleid bij CLL

Sinds 30 jaar, steunt ons kwaliteitsbeleid op een strikte maar flexibele pedagogische benadering, een feilloze organisatie, een aandachtige, tijdige opvolging, en een goede evaluatie van de deelnemers aan onze opleidingen.

Ons beleid steunt op vijf pijlers:

Het kwaliteitsbeleid van CLL kreeg het Qfor-label en het Europees talenlabel toegekend.

Het engagement van gekwalificeerde lesgevers

De selectie van de lesgevers die hun moedertaal onderwijzen bij, gebeurt op basis van een viervoudig criterium op gebied van opleiding, ervaring, bekwaamheid en overeenstemming met het profiel van de specifieke missies die worden toevertrouwd. CLL beschikt over een wervingsdienst voor lesgevers, speciaal voor deze belangrijke taak.

Permanente opleiding van de lesgevers

De permanente opleiding van onze lesgevers is een cruciaal element binnen de kwaliteitsstrategie van CLL. Onze Pedagogische Dienst organiseert het hele jaar door basisopleidingen voor de werkmethode en filosofie van CLL, evenals sessies voor permanente opleiding voor het verwerven van nieuwe didactische en taalkundige vaardigheden.

Een volledige dienstverlening voor de deelnemers

Ongeacht het type taalopleiding dat u wenst te volgen, zullen de gespecialiseerde CLL-teams alles in het werk stellen om u de best mogelijke informatie te geven, uw inschrijving te regelen, u te begeleiden tijdens uw opleidingparcours en u aanbevelingen te verstrekken voor een doeltreffende opvolging van uw cursus.

Voor bedrijven en publieke instellingen, biedt het team van CLL Business een volledige en aangepaste dienstverlening bij het organiseren van taalopleidingen voor hun personeel.

Voor kleuter- en lagere scholen, organiseert CLL Kids & Teens, naast cursussen voor kinderen en jongeren in de CLL-centra, lessen tijdens en buiten de schoolperiodes.

Inzameling van tevredenheidsindicatoren

De Pedagogische Dienst van CLL zamelt interne en externe tevredenheidsindicatoren in. Er zijn klasbezoeken voorzien waarbij zowel de kwaliteit van de cursus wordt geëvalueerd, en tegelijk persoonlijk contact met de deelnemers plaatsvindt. Deze dienst neemt ook de evaluaties van de deelnemers in ontvangst, analyseert ze, en stelt nieuwe oriëntaties voor, indien nodig.

Het kwaliteitsmanifest

Het kwaliteitsbeleid van CLL staat omschreven in het kwaliteitsmanifest, een fundamenteel element van onze benadering en onze belofte tegenover de deelnemers:

Bij CLL garanderen we het volgende:

  • cursussen met hoog opgeleide en bekwame lesgevers;
  • doeltreffende en aangepaste leermethodes, die constant worden bijgestuurd door onze lesgevers, continue herziening van onze pedagogische technieken;
  • een betrouwbare evaluatie van uw aanvankelijk kennisniveau, zodat u in de juiste groep wordt geplaatst;
  • uitreiking van een certificaat na afronding van de opleiding en aanbevelingen voor verdere verbetering;
  • gestructureerde maar gepersonaliseerde cursussen, in functie van uw doelstellingen, niveau en interesses;
  • een permanente dialoog tussen uzelf, onze lesgevers en onze Pedagogische Dienst, voor een maximale transparantie;
  • een aangepaste en aangename leeromgeving;
  • een efficiënte dienstverlening, deskundig advies, een warm onthaal;
  • duidelijke informatie over ons uitgebreid productenaanbod.

Een kwaliteit bevestigd met het Qfor-label

CLL - Label QforVoor de derde opeenvolgende keer, behaalde CLL het Qfor-label dat wordt toegekend aan opleidingsorganismen die met succes een kwaliteitsaudit doorstonden.
Qfor is een modulair beoordelings- en certificeringssysteem voor de kwaliteit van  opleiding- en consultancy-organismen, gebaseerd op klantentevredenheid en/of analyse van de processen en middelen.

 

Een kwaliteit beloond met het Europees talenlabel

In 2008 behaalde CLL het uiterst begeerde Europees talenlabel, dat wordt toegekend door de Europese Commissie voor de kwaliteit van het opleidingprogramma van de lesgevers. Deze laatsten nemen deel aan een reeks workshops en seminars waar ze nieuwe leermethodes verwerven om toe te passen tijdens de lessen en zo kwaliteitsvolle opleidingen kunnen bieden aan de uiteenlopende klanten van CLL.

CLL - Label Européen des Langues