VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Over het CLL

Sinds de oprichting door de l’UCL in 1984, biedt CLL een communicatieve, mondelinge en interactieve benadering voor taalonderwijs. Onze benadering is vooral gebaseerd op uw behoeften.

Een aangepaste en aangename leeromgeving

Wij streven ernaar om u een volledige oplossing te bieden voor taalonderwijs in functie van uw behoeften, uw motivatie en uw persoonlijke doelstellingen. Een taalopleiding is alleen doeltreffend wanneer u echt zin hebt om bij te leren, de pedagogische benadering van CLL streeft ernaar om u zelf de drijvende kracht achter uw opleiding te laten zijn.

CLL staat voor het volgende:

  • een efficiënte dienstverlening, deskundig advies, een warm onthaal;
  • een betrouwbare evaluatie van uw oorspronkelijk taalkundig niveau;
  • lessen verzorgd door hoog opgeleide en bekwame lesgevers, die voortdurend worden bijgewerkt.

In 2014, behaalde CLL voor de vijfde keer het Qfor-label, het kwaliteitslabel voor opleidingsorganismen. Hiervoor moest CLL slagen voor de tevredenheidsaudit voor het beheer van de processen en middelen, een bewijs voor de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Een pedagogische benadering met een luisterend oor

Een team van 600 lesgevers voor 37 talen neemt actief deel aan de permanente opleiding en deelt ervaringen om de pedagogische technieken constant op peil te houden.

CLL staat voor het volgende:

  • doeltreffende en aangepaste leermethodes;
  • een permanente dialoog tussen u, uw lesgevers en onze Pedagogische Dienst;
  • uitreiking van een certificaat na afronding van de opleiding en aanbevelingen voor verdere verbetering.

Het geheel aan kwaliteitscriteria werd verzameld in ons Kwaliteitsmanifest.

De CLL-groep: professionals op gebied van taalopleidingen verkennen andere horizonten

In Luxemburg: ALLINGUA

Het taalcentrum ALLINGUA vzw bestaat in Luxemburg sinds 2007. De activiteiten zijn gericht op bedrijven en openbare instellingen in het Groothertogdom.

ALLINGUA telt momenteel meer dan 80 lesgevers, die opleidingen van hoog niveau verzorgen in meer dan 10 talen.

Raadpleeg voor meer informatie over opleidingen voor bedrijven in het Groothertogdom Luxemburg, de ALLINGUA-website of bel naar +352 26 97 61 10.