VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

De Cambridge testen en examens Engels komen naar het CLL

Persbericht van donderdag 25 september 2014

Het CLL, de grootste talenschool in België, wordt het examencentrum voor de Engelse diploma’s van de Cambridge English Language Assessment.

Dankzij het partnerschap met Cambridge English, specialist in attesteringen Engels, versterkt het CLL de wens haar klanten die kinder- of tienercursussen volgen, een volledige taaloplossing te bieden door een eindexamen te integreren en zo de cursist nog meer zijn opleiding te laten bepalen.

De examens Engels van Cambridge English: een uitstekend paspoort erkend in de hele wereld

De testen en attesten, beroemd door hun kwaliteit, steunen voornamelijk op:

 • Diepte-evaluaties gebaseerd op vier taalvaardigheden (uitdrukken/begrijpen, schriftelijk en mondeling) die toelaten een permanent diploma te behalen.
 • Examens gebaseerd op het GER (Gemeenschappelijk Referentiekader voor talen), het internationale systeem om taalniveaus te vergelijken.
 • Een strikt en beveiligd administratief kader om het behaalde niveau van de diplomahouder te garanderen.

« Voor de cursist zijn examens Engels tijdens zijn studies een bron van motivatie en van essentiële verantwoordelijkheid. Het einddiploma, meestal First (B2) of Advanced (C1), is een waardevol paspoort om een buitenlandse universiteit binnen te geraken en om te evolueren binnen je carrière (uitwisselingen, promoties, …), want het is, in tegenstelling tot de andere tests die op de markt bloeien, “voor het leven” geldig. »

Cécile Loyer, Marketing- en communicatieverantwoordelijk Benelux van Cambridge English

Elk diploma van Cambridge English is internationaal geldig, want 15.000 hogescholen, universiteiten, bedrijven en organisaties in de wereld accepteren het. Elk jaar leggen meer dan 4,5 miljoen kandidaten de examens af. Cambridge English werkt samen met de regeringen (met name met het Nationale Onderwijs in Frankrijk) om specifieke taalkundige evaluatieprojecten op te richten en om goede praktijken binnen het Engels onderwijs te promoten.

De attestering van het niveau Engels in België

Tot nu toe beschikte België over slechts een examencentrum met een licentie van Cambridge English (British Council), waardoor dat een ondervertegenwoordigde markt was in vergelijking met buurlanden als Noord-Frankrijk en Nederland. Met een gelijkwaardig bevolkingsaantal, worden er 20 keer minder examens afgelegd, terwijl de noden en het opzet ten minste hetzelfde zijn door de positie in het hart van Europa: mondialisering van schoolloopbanen en professionele loopbanen.

Het CLL, een nieuw examencentrum met een licentie van Cambridge English

De centra met een licentie van Cambridge English zijn onafhankelijke partners die zich inzetten om de examens van Cambridge English te organiseren volgens strenge procedures. Vaak zijn het centra die zelf ook taalopleidingen aan bieden, dus verzamelen ze kandidaten binnen hun eigen omgeving, maar ook in organisaties in de buurt: universiteiten, hogescholen en middelbare scholen. Ze geven aan de leerkrachten alle informatie om de leerlingen voor te bereiden, beheren de inschrijvingen en organiseren de dag zelf (toezichthouders, mondelinge examinatoren en navolgen van de strenge en beveiligde examenvoorwaarden).

Sinds haar oprichting in 1984 door de Université Catholique de Louvain geeft het CLL op maat gemaakte taalopleidingen, aangepast aan het publiek en gebaseerd op een dynamische, mondelinge en interactieve aanpak van het taalonderwijs. Die methode komt overeen met de positionering van Cambridge English waarvan de examens gebaseerd zijn op een evaluatie van alle taalvaardigheden in het Engels "in het echte leven".

« Met de examens van Cambridge English verrijkt het CLL haar al zeer complete aanbod door iedereen zelf een rol te laten spelen in zijn opleiding, de afgelegde voortgang te laten controleren en te laten genieten van internationaal erkende diploma’s. »

Pascale Fabre, Manager van het Departement Groot publiek van het CLL

De examensessies Cambridge English aan het CLL

Het CLL zal 2 examensessies per jaar organiseren: in januari en in juni in Brussel Woluwe en in Louvain-la-Neuve. De sessies zullen toegankelijk zijn voor wie ingeschreven is voor de lessen aan het CLL en zullen daarna geleidelijk aan opengesteld worden voor leerlingen uit scholen in de buurt.

De examens van Cambridge English die aangeboden worden door het CLL, zijn:

 • Young Learners (Niveaus A1 en A2)
 • Key (Niveau A2)
 • Preliminary (Niveau B1)
 • First (Niveau B2)
 • Advanced (Niveau C1)
 • Proficiency (Niveau C2)

De prijzen variëren van 100 euro (Young Learners) tot 230 euro (Proficiency).

Over Cambridge English Language Assessment

Cambridge English Language Assessment is een departement zonder winstoogmerk van de Cambridge University (Verenigd Koninkrijk), gespecialiseerd in de evaluatie en in attesteringen van niveaus Engels. Cambridge English beschikt over 24 kantoren over de hele wereld, waarvan een voor West-Europa in Parijs. Elk jaar leggen meer dan 4,5 miljoen kandidaten de examens van Cambridge English af, wat leidt tot het verkrijgen van een diploma dat internationaal erkend wordt door meer dan 15 000 hogescholen, universiteiten, werkgevers en overheidsinstanties. De attesteringen uitgereikt door Cambridge English Language Assessment zijn gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (GER).

Contact en afbeeldingen
 • Contact CLL: Geneviève CONZEN - Cambridge English Verantwoordelijke - Tel.: 081 22 30 95, g.conzen@cll.ucl.ac.be
 • Contact pers: Muriel GILBERT - Metaphore Press & Public Relations - Tel.: 02 347 74 52, GSM : 0475 412 413, Muriel@metaphore.be

De vertegenwoordigers van Cambridge English en van het CLL – van links naar rechts : Cely Boussaingault, Verantwoordelijke van het netwerk van examencentra met een licentie en Hervé Marc, regionaal Directeur Cambridge English; Marc Vandenhautte, gedelegeerd Bestuurder, Pascale Fabre, Manager van het Departement Groot Publiek en Pauline O’Donnell, pedagogisch Verantwoordelijke CLL.

Download de foto in hoge resolutie – credit: CLL Centres de Langues