VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Ontdek hoe goed uw talen zijn

Maak gratis de taaltest van onze partner Altissia en kijk hoe goed u scoort op de officiële Europese schaal.

Tijdens de test worden uw vaardigheden getoetst op het vlak van grammatica, woordenschat en standaardzinnetjes die in algemene en beroepssituaties worden gebruikt. Aan de test gingen verschillende maanden onderzoek vooraf. Bovendien krijgt u naargelang van uw antwoorden andere vervolgvragen, zodat uw niveau op het einde van de test precies in kaart kan worden gebracht.

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor Talen

CLL hanteert de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), de internationale norm inzake het leren van talen. Elk niveau wordt er bepaald op basis van welbepaalde vaardigheden in de beoogde taal (vertrouwde uitdrukkingen begrijpen en gebruiken, een mening uiten over een actueel onderwerp, ...).

A1 - Doorbraak

A2 - Tussenstap

B1 - Drempel

B2 - Uitzicht

C1 / C2 - Effectieve operationele vaardigheid en Beheersing