VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Enkele antwoorden op uw vragen

Wat mag ik verwachten van de taallessen?

Kinderen

Ons hoofddoel is kinderen te laten proeven van een taal door middel van een pedagogie die gebaseerd is op herhaling en klankverwerving (liedjes, spelletjes, …). De nadruk ligt op het gebruik van woordenschat en korte zinnen in thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met het niveau waarin de kinderen zich bevinden.

Tieners

De nadruk ligt op de talige voortgang van de deelnemer. Dat houdt een verbetering van het uitdrukkingsniveau en van de mondelinge vaardigheden, maar ook, en dat vooral in de intensieve programma’s, van de schriftelijke vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met het beginniveau van de deelnemers in de groep en met de te bereiken doelstellingen die elk van hen aan het begin van de opleiding heeft geuit.

Komt mijn kind terug thuis met schrijfoefeningen en grammaticale overzichten?

Het belangrijkste op die leeftijd is de verwerving van het fonetische systeem (waarneming en uitspraak van nieuwe klanken) en de creatie van automatismen in vertrouwde contexten. Het is echter duidelijk dat, naargelang de leeftijd en de capaciteiten van de kinderen, de lees- en schrijfvaardigheden zich op een progressieve en natuurlijke manier presenteren. Elk kind krijgt een lesboekje waarin alle elementen opgenomen zijn. Op die manier kan u het verloop van de vorming van uw kind volgen.

Mijn kind heeft al een stage gevolgd aan het CLL. Is het dan de moeite hem opnieuw in te schrijven?

Ja, want wij passen de lesinhoud altijd aan de deelnemers en aan hun niveau aan. Bovendien is de voortgang in taalverwerving afhankelijk van de herhaling van passieve kennis (zoals dat ook het geval is voor moedertaalverwerving) en van het leren van nieuwe materie.

Hoeveel deelnemers zijn er per taalgroep?

Om onze interactieve pedagogische aanpak te kunnen aanwenden, bestaan de taalgroepen uit 6 tot 9 deelnemers (behalve het programma schoolse steun: 4 tot 6 deelnemers). Het aantal deelnemers voor de activiteiten van de taal- en activiteitenstages is afhankelijk van de activiteit.

Wat is het verschil tussen een intensieve stage en de schoolse steun voor tieners?

Tijdens de intensieve Challenge vakantie wordt progressief gewerkt aan grammaticale, lexicale en fonetische doelstellingen. Daarvoor worden activiteiten geselecteerd naargelang het niveau en de interesses van de deelnemers.

Het programma van de stage Schoolse steun is gebaseerd op een volledige analyse van de gebreken van de deelnemers in het kader van de gevraagde vaardigheden in hun studiejaar. Het doel van dit programma is te slagen op een examen of belangrijke moeilijkheden in de doeltaal te verhelpen.

Geven de leerkrachten hun moedertaal?

Ja, meer dan 80% van onze leerkrachten geeft zijn eigen moedertaal. De andere leerkrachten worden geselecteerd op basis van hun competenties en van hun carrière (lang verblijf in een land waar de taal gesproken wordt, taalkundige omgeving, academische en pedagogische ervaring in het onderwijs van die taal, …).

Hoe garandeert u de kwaliteit van uw taallessen?

De kwaliteit van onze opleidingen wordt verzekerd door onze pedagogische dienst en door de strenge criteria die wij volgen bij de selectie van onze leerkrachten. Wij geven de voorkeur aan leerkrachten die een hogere lerarenopleiding gevolgd hebben en die pedagogische ervaring hebben in het onderwijs voor juniors.

Waarom zijn uw stages soms duurder dan die van andere instellingen?

Drie elementen spelen een rol in de prijs van een stage:

Eerst en vooral, de leerkracht: aan het CLL geven gediplomeerde professionals les, geen jobstudenten.

Dan het aantal uren les: wij bieden volwaardige uren van 60 minuten aan, geen sessies of lessen die over het algemeen maar 45 minuten duren.

Tot slot, de inhoud van de opleiding: tijdens de lessen is elk uur een echte les (we groeperen de deelnemers bijvoorbeeld niet om uitstapjes te maken) en elke partner is een doorgewinterde professional in zijn sector.

Welke taal wordt er gebruikt tijdens de stage?

Tijdens de taallessen gebruiken de leerkrachten enkel de onderwezen taal om te communiceren met de deelnemers. Vanuit onze visie blijkt het noodzakelijk een vreemde taal niet via de moedertaal te leren om die vreemde taal goed op te nemen.

De activiteiten tijdens de taal- en activiteitenstages worden altijd in het Frans georganiseerd.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over de inhoud of het verloop van de stages?

U kan contact opnemen met onze raadgevers in onze verschillende centra. Voor al uw vragen met trekking tot de kwaliteit van de opleidingen kan u eveneens een e-mail sturen naar quality@cll.ucl.ac.be.