Ik wil dat mijn kind leert....

Alle klassikale CLL lessen zijn opgeschort tot 17 april.

Alle klassikale CLL lessen zijn opgeschort tot 17 april.

Tijdens die periode, en indien u dat wenst, kunt u uw lessen on-line volgen via ons platform Visiagora.
Inschrijvingen blijven open voor alle cursussen die beginnen na 17 april.

Visiagora

Onze aanpak, al 35 jaar innovatief

Al 35 jaar is het ons doel om kinderen te doen proeven van talen en hen een nieuwe taal stap voor stap eigen te maken.

Aangeleerd zoals de moedertaal

Wij structureren onze lessen op dezelfde manier als een kind zijn/haar moedertaal aanleert en focussen ons op de automatismen die zich ontwikkelen tijdens mondelinge communicatie en interactie.

Het is belangrijk dat kinderen al van jongs af aan kennis maken met het fonetisch systeem van een nieuwe taal (om de klanken te begrijpen en leren uit te spreken) en deze automatismen aangeleerd krijgen in een rustige en vertrouwde omgeving.

Een mondelinge, leuke en progressieve aanpak

We geven onze lessen aan de hand van woorden die tot het universum van het kind behoren: familie, dieren, huis, school, vrije tijd ... Kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden en nemen deze op « zonder het te beseffen » dankzij het gebruik van kinderliedjes, spelletjes, mimespelers, knutselen of liedjes enz.

In de loop van de leerontwikkeling zal het kind zijn/haar vaardigheden verbeteren, met name het begrijpend lezen. We introduceren deze evoluties op een progressieve en natuurlijke manier in onze programma's, en dit vanaf het 3de leerjaar.

Het kind als luisteraar, toeschouwer maar ook deelnemer

Al onze lessen volgen de "Learning by doing" -benadering. Vanuit dit perspectief is het kind niet alleen een luisteraar of toeschouwer, maar speelt het zelf ook een rol in zijn/haar leerproces. Voor ons is het belangrijk dat het kind zelf zijn/haar kennis kan opbouwen binnen het kader van de lessen.

Onze ondersteuningsmaterialen evolueren naargelang de leeftijd van het kind. Bij de jongsten helpt onze mascotte "SMART the Martian" om hen mee te nemen in het verhaal van de cursus. Voor oudere kinderen gebruiken we online tools die er een interactieve leerervaring van maken.