CLL als partnerschool bij het “Taalcheque Beroepsproject – Doorstroming naar werk” van Actiris

Met het Taalcheque Beroepsproject kan u een specifieke taalopleiding volgen waarbij u:

 • praktische kennis verwerft van een tweede of derde taal;
 • uw bestaande talenkennis van het Frans, Nederlands of Engels verbetert.

Via dit project kan u 60 uur groepslessen volgen in het Frans  of Engels (met minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers per groep).

De lessen worden gegeven in het CLL-gebouw in Brussel (nabij het metrostation Kraainem in Sint-Lambrechts-Woluwe).

 

 

WAARTOE DIENEN DEZE TAALCHEQUES?

Deze taalopleidingen zijn speciaal toegespitst op alles wat nuttig is bij het zoeken naar werk:

 • de voorbereiding op een sollicitatiegesprek;
 • het opstellen van een motivatiebrief of cv;
 • de voorbereiding op een taalexamen;
WIE KAN VAN DEZE TAALCHEQUES GENIETEN ?

 Om te kunnen genieten van het Taalcheque Beroepsproject – Doorstroming naar Werk, zijn er volgende voorwaarden:

 1. Je hebt max. 60% (B1) behaald op de taaltest bij Actiris en
 2. Je beantwoordt aan één van volgende profielen:
 • Jonge werkzoekenden (< 30 jaar) die in het kader van een individueel actieplan worden doorverwezen;
 • Werkzoekenden met hoogstens een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
 • Werkzoekenden die hun diploma in het buitenland hebben behaald;
 • Werkzoekenden voor wie Actiris een specifieke opleidingsbehoefte vaststelt.
WAT IS DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE?
 1. Om te beginnen moet u eerst een taaltest afleggen in een taalhoek bij Actiris .

Opmerking :

Indien u nog geen test heeft afgelegd, neem dan contact op met een taalhoek van Actiris om een test af te leggen in de taal van uw keuze. In functie van uw resultaat en profiel, wordt bepaald welk type Taalcheque Beroepsproject voor u interessant is. Vraag ernaar bij uw consulent.

 1. Van zodra uw test afgerond is, zal uw consulent u doorverwijzen naar het CLL, waar uw training zal plaatsvinden.
 2. U gaat naar de receptie van het CLL Brussel met uw taalcheque en uw Actiris-testresultaten. Wij schrijven u in voor de eerstvolgende beschikbare les.
 3. Wij voeren een mondelinge test uit in de doeltaal.
 4. Een week voor aanvang van de les bevestigen wij uw afspraak.

 

HOE VERLOOPT UW TRAINING?
 1. U volgt 60 uur training in een kleine groep van 3 tot 6 personen.
 2. Uw trainer zal zoveel mogelijk rekening houden met uw professionele context en er steeds naar streven om uw mondelinge vaardigheden in de doeltaal te verbeteren.
 3. De trainer is verplicht u aan het begin van de les te vragen de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
 4.  Wanneer u de taaltraining hebt voltooid, is de trainer verplicht om u een evaluatieformulier te bezorgen met daarin uw vooruitgang, uw nieuwe taalniveau en de stappen die u nog kan ondernemen om uw niveau te verbeteren.
 5. Wanneer u de taaltraining hebt voltooid, heeft u eenmalig het recht om een nieuwe taaltest bij Actiris aan te vragen en een ​​tweede module van 60 uur te volgen.
 6. Aan het einde van de training moet uw trainer u minstens één keer de mogelijkheid bieden om de kwaliteit van de training te evalueren.

Meer informatie op de Actiris-website.