Cursussen in de school van uw kind

Registratieformulieren voor het jaar 2019-2020 :

 

Taaltrainingen op school

Extracurriculaire cursussen CLL in uw school

Bent u schooldirecteur, lid van een organiserend bestuur of ouder van een student en wilt u een taaltraining in uw school organiseren? Ons "Kids&Teens" team kan u helpen bij het volledige beheer van uw project!

Wij kunnen vanaf kleuterschool 3 tussenbeide komen, hetzij in het kader van buitenschoolse activiteiten, hetzij in het kader van de integratie van aanvullende taalcursussen in het programma.

Analyse van het project en definitie van de specifieke doelstellingen van de opleiding

Tijdens een eerste ontmoeting tussen het CLL en de projectmanager van uw school analyseren we samen de verschillende aspecten van de geplande opleiding (pedagogisch, organisatorisch, logistiek).

De algemene doelstellingen van onze opleiding worden door ons geënt op de specifieke doelstellingen die in deze analysefase worden bepaald.

Opstellen van het opleidingstraject

Zodra de pedagogische doelstellingen en de organisatorische context zijn vastgesteld, stelt onze pedagogisch adviseur "Kids&Teens" een opleidingstraject op dat voor elk publiek het onderwerp omvat dat tijdens de opleiding moet worden gezien en de verdeling ervan volgens de geplande cursussen.

Organisatie en coördinatie van het programma

Tijdens de hele opleiding heeft u permanent contact met ons team: de coördinator van de (extra)schoolopleidingen staat in voor de "logistieke" organisatie van de opleidingen en de pedagogisch verantwoordelijke staat in voor de opvolging van de opleiders en staat in voor de kwaliteit van de opleidingen.

Een duidelijke pedagogische aanpak, geïmplementeerd door gekwalificeerde opleiders

Onze programma's zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen en hebben allemaal als doel het positieve contact met de taal en de verwerving van reflexen die een eenvoudig gebruik van de vreemde taal in de context van het dagelijks leven van de kinderen mogelijk maken.

Onze trainers zijn gediplomeerde professionals die natuurlijk ook een uitstekende facilitator zijn. Ze beschikken over het lesmateriaal van het CLL, dat ze aanpassen aan elke klas om de opleiding zo goed mogelijk te personaliseren en rekening te houden met de belangen van de kinderen.

Neem contact op met Nicolas Charlot voor meer informatie over ons aanbod of voor een persoonlijke analyse van uw projecten: