OPLEIDINGSSTEUN VOOR BEDRIJVEN IN BRUSSEL

Het CLL is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waardoor KMO’s een tegemoetkoming kunnen genieten van maximum 50%  van de totale trainingskost.

 

WAT KAN U VERWACHTEN?

Wilt u uw vaardigheden of die van uw medewerkers versterken om de werking of het concurrentievermogen van uw bedrijf te verbeteren? Geniet dan van een premie voor trainingen vanaf € 1.000.

  • Percentage van bijdrage: 50% van de kosten van de training.
  • Minimale bijdrage: €500/training.
  • Maximale bijdrage: €5.000/training.
  • Maximaal aantal bijdragen: 3 trainingen/kalenderjaar.

 

WIE KAN VAN DEZE PREMIE PROFITEREN?

U kunt een premie aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als natuurlijke persoon (zelfstandige) of als rechtspersoon (bedrijf) op voorwaarde dat u een vestigingseenheid hebt in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of overweegt u te domiciliëren).

 

WAT IS DE PROCEDURE OM DE PREMIE AAN TE VRAGEN?

 

De aanvraag dient uiterlijk een maand voor aanvang van de training te worden gedaan. Het bestand moet het volgende bevatten:

● het standaard aanvraagformulier;

● een kopie van de offerte of factuur van de inschrijving;

● de CLL-referentielijst en onze presentatiebrochure;

● een document met alle bijdragen die uw bedrijf in de afgelopen 3 boekjaren al heeft gekregen.

Het formulier en de bijlagen moeten per post verzonden worden naar het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

 

HOE WORDT DE PREMIE UITBETAALD?

U vraagt de bijdrage aan het einde van de training aan door volgende bewijsstukken te verstrekken. Deze zullen het bedrag van uw premie bepalen:

● Een kopie van de factuur en een betalingsbewijs van de training (fotokopie van het bankafschrift);

● Een rapport waarin u de relevantie en kwaliteit van de training evalueert.

U dient alle documenten in bij uw verantwoordelijke dossierbeheerder bij de Directie Steun aan Ondernemingen en ontvangt een brief met het werkelijke premiebedrag alsook een aangifte van schuldvordering. Deze aangifte vult u in en stuurt u op naar de Afdeling Boekhouding.

 

Meer info hier