Onze exclusieve HR-tools

Maak van CLL Business uw partner in crime. Wij kunnen u assisteren bij het logistieke en administratieve beheer van uw trainingen door middel van een consultant of zelfs de volledige outsourcing van al uw trainingsplannen.

Het CLL e-reporting platform<br />
 

Het CLL e-reporting platform
 

L-Management is een uniek online platform waarmee u als trainingsverantwoordelijke alle gegevens met betrekking tot de taaltraining van uw werknemers online kan opvolgen.

Dit platform maakt het mogelijk om op een eenvoudige en efficiënte manier snel informatie uit te wisselen, de trainingsgegevens op te vragen wanneer nodig en vlot uw administratie met betrekking tot de taaltrainingen te beheren.

Het L-Managementplatform bestaat uit drie delen:

 • Het administratief gedeelte waar u steeds alle gegevens met betrekking tot de taaltrainingen kan consulteren alsook het logistiek, administratief en financieel luik kan beheren.
 • Het operationele gedeelte met lopende trainingen: hier vindt u de groepsindelingen, trainingsschema's, aanwezigheidslijsten per cursus, trainingsinhoud, enz. terug. Met zoekfilters kunt u gegevensselecties maken en de resultaten exporteren naar een Excel- of PDF-bestand.
 • Het eindrapport: aan het einde van de training vindt u hier voor elke deelnemer het resultaat van zijn/haar niveautest, aanwezigheden, de eindevaluatie en advies voor de voortzetting van de training.

De CLL-outsourcingdiensten<br />
 

De CLL-outsourcingdiensten
 

Wilt u de organisatie van uw taaltraining uitbesteden en volledig aan ons toevertrouwen zodat u interne middelen vrij kunt maken en uw totale budget beter kunt beheren? Dat kan dankzij “L-Services”, de CLL-outsourcingsmodule.

De L-Servicesmodule bestaat uit drie delen:

 • Het administratieve beheer van de trainingen: hier bevinden zich een samenvatting van de opleidingsplannen, de encodering van de deelnemers, de zoektocht naar financiële steun, de samenstelling en opvolging van de interne administratieve dossiers, enz.
 • Het administratieve en logistieke beheer van de inschrijvingen van elke trainingsmodule: hier vindt u de uitnodigingen en herinneringen, de samenstelling van groepen, reserveringen en wijzigingen van gebouwen, de toewijzing van trainers, de beschikbaarheid van educatief materiaal, enz.
 • Het verloop van de trainingtraining

Om het outsourcingsproces zo efficiënt mogelijk te maken, kunnen we een website bouwen die alleen toegankelijk is voor het personeel van uw bedrijf en het volledige interne taaltrainingsoverzicht bevat. We kunnen hier ook een online registratiemodule voorzien die rekening houdt met de interne procedures van uw bedrijf en bijvoorbeeld de toestemming van een toezichthouder vereist bij inschrijvingen.

De CLL virtuele werkruimte

De CLL virtuele werkruimte

L-Campus is een virtuele werkruimte die maximale interactie mogelijk maakt tussen trainers en deelnemers (en tussen deelnemers onderling) en het de deelnemers gemakkelijk maakt om de inhoud van hun trainingen te raadplegen.

De L-Campuswerkruimte bevat:

 • alle inhoud van hun curriculum (training en middelen die tijdens de cursussen worden gebruikt);
 • aanvullende leerstof om zich verder te verdiepen in een bepaald onderwerp: taalactiviteiten, zelfcorrigerende oefeningen, enz .;
 • verschillende taken (persoonlijk werk) die via of buiten het platform uitgevoerd moeten worden;
 • tools om informatie of documenten (tekst, PDF, audio, video, enz.) via synchrone (chat) en asynchrone (forum) hulpmiddelen uit te wisselen. Zowel tussen de deelnemers onderling als tussen trainers en deelnemers.
 • een module van virtuele klassen in synchrone modus;
 • web lectures (COOC-Corporate Open Online Courses);
 • de kalender met cursussen en activiteiten (exporteerbaar naar de persoonlijke agenda).

L-Campus biedt ook de mogelijkheid voor deelnemers die een les gemist hebben om deze in te halen vanaf eender welke computer of tablet. Zij krijgen toegang tot alle inhoud, taken en het zelfstudieadvies van deze les.

CLL in cijfers