Hulp en vragen

Wat mag ik verwachten van taaltraining voor mijn kinderen?

Kinderen

Van 3e kleuterklas tot 6e lager, dus ongeveer van 6 tot 11 jaar oud

We willen voornamelijk dat de kinderen de smaak van de taal te pakken krijgen. Dat doen we met een pedagogische aanpak die berust op herhaling en klankverwerving met liedjes en spelletjes. We leggen de nadruk op woordenschat en korte zinnen die de kinderen in hun eigen wereld kunnen inzetten, afhankelijk van hun taalniveau.

Tieners

Van 1e tot 6e middelbaar, dus ongeveer van 12 tot 17 jaar oud

Hier leggen we de nadruk op vooruitgang. Deelnemers werken aan hun luistervaardigheid en leren om zich beter uit te drukken. We zetten ook in op lees- en schrijfvaardigheid, voornamelijk in de intensieve programma’s. De grondslag van deze lessen vormen het beginniveau van de deelnemers en de doelstellingen die elk van hen aan het begin van de cursus zegt te willen bereiken.

Was dit artikel nuttig?